dinsdag 14 september 2010

VERGRIJZING en PERSONEELSBELEID !

Bedrijven bereiden zich nog onvoldoende voor op de gevolgen van vergrijzing.

Door de vergrijzing ontstaat een krappere arbeidsmarkt en wordt het moeilijker om de juiste kennis binnen te halen.

Het Personeelsbeleid moet flexibeler worden, en dat gaat verder dan het inhuren van tijdelijk personeel of zzpérs. De nieuwe generatie werknemers moet worden gepaaid met contracten op maat, thuiswerken of een flexibele invulling van werktijden zodat ouders hun kinderen van school kunnen halen.

Uit enquêtes komt naar voren dat een derde van de bedrijven en instellingen nog niet heeft nagedacht over het toekomstig personeelsbeleid. Dat blijkt vooral het geval te zijn in sectoren waar nu al personeelstekorten bestaan, zoals zorg, onderwijs en techniek.

donderdag 9 september 2010

De kracht van talent !


                                             www.talentplus.nl

HRM+ 2010

Human Resource Management+ 2010
Heeft uw onderneming een goed ziekteverzuimbeleid? Is uw personeelsbeleid gestructureerd? Weet u hoe u het beste uit uw personeel kunt halen? Weet u hoever uw medewerkers kunnen groeien? Is het tijd voor nieuwe functieprofielen?

Om u hier mee te kunnen helpen heeft het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) de subsidiemogelijkheid HRM+2010 ontwikkeld. Deze regeling stimuleert MKB ondernemingen in Noord-Nederland om het personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces te verbeteren met hulp van externe adviseurs.

U kunt hierbij denken aan:
Het opstellen en implementeren van beleidsplannen of onderdelen hiervan;
Het opstellen van functieprofielen;
Het laten opstellen van een ontwikkelingsplan en de daarbij behorende begeleidingsactiviteiten.

De subsidie kan oplopen van minimaal € 2.500,-- tot maximaal € 200.000,--

Een interessante mogelijkheid om uw organisatie gereed te maken voor alles wat er in de komende jaren op uw pad komt.
Staat u op het punt om een HRM-traject in te gaan?