maandag 27 december 2010

Arboregels voor werkgevers versoepeld

Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart.

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd. Staatssecretaris De Krom: “De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet zullen eraan bijdragen dat werkgevers eenvoudiger de wet kunnen naleven.”
In het wetsvoorstel is ook geregeld dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden dat zij de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien. Dit vergroot de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van het bedrijf. Verder zal de Arbeidsinspectie bij reguliere controles aandacht hebben voor de risico-inventarisatie en –evaluatie van bedrijven.


Aanvullend vervallen per 1 januari ook 76 beleidsregels bij de Arbeidsomstandighedenwet.

Bron: Ministerie van SZW

maandag 20 december 2010

WERKKOSTENREGELING

Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 geldt werkkostenregeling voor álle werkgevers. Tot die datum kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling.

Als u als werkgever vanaf komend jaar de werkkostenregeling toepast, heeft u waarschijnlijk de arbeidsvoorwaarden voor uw personeel al onder de loep genomen. U wilt ongetwijfeld niet meer uitgeven aan vergoedingen en verstrekkingen dan 1,4 procent van de totale loonsom. Want anders betaalt u over het meerdere 80 procent eindheffing. Wellicht blijft u ruim onder de 1,4 procent aan vrije ruimte. In dat geval kunt u uw arbeidsvoorwaarden te actualiseren of  optimaliseren als u dit wilt. Kortom, in beide gevallen is het goed om voor de WKR de arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden.
Werkgevers mogen niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen, ook niet als dit wordt ingegeven door veranderende wet- en regelgeving. Individuele arbeidsvoorwaarden mag u in principe alleen met instemming van de werknemer wijzigen, zéker als u in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding heeft opgenomen.

In vijf stappen de arbeidsvoorwaarden WKR-proof
Stap 1: Heeft u nog niet berekend (of laten berekenen) of u boven of onder de 1,4% loonsom vrije ruimte uitkomt? Doe dit dan alvast of laat uw adviseur dit berekenen.

Stap 2: Pas nieuwe arbeidscontracten alvast aan. Deze kunt u namelijk al naar wens aanpassen op uw nieuwe beleid.

Stap 3: Als uit stap 1 blijkt dat u boven de vrije ruimte van 1,4 procent uitkomt, kijk dan welke arbeidsvoorwaarden u moet/wilt aanpassen.

Stap 4: Controleer of het recht op vergoeding in de CAO, in het personeelsreglement of in de individuele arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Stap 5: Check of u toestemming van OR of PVT moet hebben om de gewenste aanpassingen door te voeren.

Tip
Zit u met uw huidige arbeidsvoorwaardenbeleid boven de 1,4 procent vrije ruimte, dan zal het vaak voordelig zijn om in 2011 gebruik te maken van het overgangsrecht en de werkkostenregeling nog niet toepassen. Past u de arbeidsvoorwaarden niet aan, dan zult u in 2014 met een eindheffing worden geconfronteerd. Zet daarom zo snel mogelijk een afbouwregeling in. Als u de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig kunt wijzigen, kunt u met uw (huidige) personeel tot een redelijke afbouwregeling proberen te komen voor de komende jaren.